Aanbod voor scholen

Vanuit mijn expertise en mijn samenwerking met verschillende basisscholen en voorscholen in Amsterdam heb ik voor komend schooljaar nieuw aanbod geformuleerd.
Ondersteuning op school door één professional creëert samenwerking en betrokkenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Nieuwsgierig?

Hieronder staan een aantal mogelijkheden; samen bespreken we een aanbod dat past bij uw school. Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kun u contact met mij opnemen.

Aanbod voor kinderen

 • Individuele begeleiding op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag.
 • Groepstrainingen zoals:
  • Rots en Watertraining
  • ACT4Kids, (faal)angst training
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Mindfullnes met beweging

Dit draagt bij aan

 • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.
 • Veilig sociaal klimaat in de groep
 • Emotie regulatie
 • Positief gedrag
 • Sterke sociale vaardigheden
 • Ontspanning in de groep
 • Verminderen van spanning en stress
 • Makkelijker omgaan met lastige situaties

 

Aanbod voor ouders

 • Opvoedondersteuning op maat
 • Positief opvoeden
 • Organisatie van ouderbijeenkomsten
 • Ouderbetrokkenheid vergroten

Dit draagt bij aan

 • Ouders voelen zich thuis op school
 • Ouders hebben meer regie bij opvoeden
 • Ouders zijn betrokken bij de schoolcarrière van hun kind

Aanbod voor leerkrachten, IB en het team

 • Ondersteuning van teamleden en IB bij aanpak van leerlingen met speciale onderwijs behoeften
  op het gebied van gedrag en sociaal emotionele vaardigheid
 • Teamtrainingen over communicatie en gedrag

Dit draagt bij aan

 • Meer regie bij leerlingen met speciale onderwijs behoeften op het gebied van gedrag.
 • Grotere handelingsbekwaamheid van teamleden
 • Eenheid binnen het team

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kun u contact met mij opnemen.