Aleid Bouten

Balanced Action

Trainingsbureau voor Sociale veiligheid en welbevinden

“Tussen actie en reactie bevindt zich een ruimte.
Het geheim van groei en geluk ligt in de wijze
waarop we die ruimte gebruiken.
– Stephen Covey 

Teams

Sociale veiligheid in je team vergroot effectiviteit en werkplezier. Bouw aan een open communicatie vanuit weerbaarheid en betrokkenheid.

Professionals

Leer omgaan met lastig of grensoverschrijdend gedrag. Versterk je communicatie bij emotionele en beladen gesprekken met kinderen en ouders.

Jeugd

Binnen Balanced ACTion is begeleiding en training mogelijk gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren die extra kwetsbaar zijn.

Balanced ACTion

“Regie en Veerkracht”
  • Vind je het belangrijk dat ieder kind zich veilig en gezien voelt?
  • Word je soms overvallen door emotioneel of grensoverschrijdend gedrag?
  • Vind je het lastig praten met jongeren over beladen onderwerpen zoals kindermishandeling, vechtscheiding of gepest worden?

Als professional ben je betrokken bij kinderen, jongeren en ouders. Je wilt dat zij zich veilig en op hun gemak voelen thuis, op school en in andere situaties. Kinderen die lekker in hun vel zitten leren beter, ze durven zichzelf te zijn en kunnen zich optimaal ontwikkelen. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Daarom help ik professionals in onderwijs, opvang en jeugdzorg. Het samenwerken vergroot de effectiviteit van de aanpak. Directie, leerkrachten, pedagogische medewerkers, jeugdprofessionals, kinderen en ouders; iedereen is op haar manier betrokken in mijn aanpak.

Met Balanced ACTion zetten we in op wat nodig is, afhankelijk van de vraag en situatie. Meer over de mogelijkheden lees je bij Onderwijs en Trainingen.

Een paar voorbeelden zijn:

  • Omgaan met emoties en grensoverschrijdend gedrag
  • Praten met kinderen en jongeren over onveiligheid en kindermishandeling
  • Werken aan positieve groepsdynamiek
  • Sociale veiligheid en welbevinden
  • Weerbaarheid

Met Balanced ACTion training leer je praktische vaardigheden die aansluiten bij jouw (werk)situatie zodat je kunt doen wat voor jou belangrijk is. Je kunt sensitiever omgaan met emoties en behoeften van anderen zonder jezelf te verliezen. Je krijgt ruimte en rust om echt te luisteren.

Background

“BALANCED ACTION GEEFT ENERGIE EN VEERKRACHT”