Onderwijsondersteunend personeel speelt een onmisbare rol in het onderwijs. Hun pedagogische vaardigheden zijn vaak cruciaal voor de school. De conciërge is vaak de eerste die laatkomers binnen krijgt, boze ouders ontvangt of een zieke leerling opvangt. Daarnaast is deze onderwijsondersteuner in veel gevallen de achterwacht voor de leerlingen op die uit de les gestuurd worden. Daar is veel vaardigheid en parate kennis voor nodig. Met de opleiding Pedagogisch Conciërge verwerft de conciërge of OOP’er inzicht en vaardigheden om te voldoen aan de hoge eisen die deze functie stelt.

Resultaat

  •  Beschikt u over noodzakelijke communicatieve en pedagogische vaardigheden
  •  Kunt u omgaan met emoties zoals boosheid en weerstand.
  •  Herkent u signalen zodat u escalatie kunt voorkomen of ombuigen
  •  Kunt u conflicten tussen leerlingen oplossingsgericht aanpakken
  •  Bezit u kennis over de diverse vormen van lastig gedrag en agressie bij leerlingen
  •  Kunt u leerlingen en ouders aanspreken op grensoverschrijdend of regel-overschrijdend gedrag

Praktische informatie

  • De trainingen worden incompany gegeven;
  • Er wordt gebruik gemaakt van praktijksimulatie met acteur;
  • Je ontvangt hand-outs passend bij de training
  • Bij 100 % aanwezigheid ontvangt u een certificaat van Trainingsbureau Bouten

Investering

1 trainingsdag               Omgaan met emoties en agressief gedrag   € 1.625,00       max. 12 deelnemers (incl. acteur)

Vraag een telefonisch adviesgesprek aan. Ik neem de tijd om met jou te onderzoeken wat de beste vervolgstap voor jou of jouw team kan zijn.

Neem vrijblijvend contact op